Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова

Посольство Республіки Молдова в Україні, Туркменістані, Республіці Узбекистан і Республіці Вірменія

A A A

 

      

Парламент

Голова Парламенту Республіки Молдова – Гросу Игор
 
Республіка Молдова є Парламентською республікою.

Голова Парламенту та його заступники обираються після затвердження законодавчого органу. Відповідно до положень Регламенту Парламенту, Голова обирається протягом строку повноважень таємним голосуванням більшості обраних депутатів за поданням парламентських фракцій. Заступники Голови Парламенту обираються відкритим голосуванням більшості обраних депутатів за поданням Голови Парламенту після консультацій з парламентськими фракціями.

Робочий орган Парламенту - Постійне Бюро - формується з урахуванням пропорційного представництва фракцій у законодавчому органі. Голова Парламенту та заступники є частиною його складу. Кількість членів Постійного Бюро визначається рішенням Парламенту.

Найважливіші та основні документи обговорюються в парламентських фракціях, які на практиці є основними факторами політичного рішення Парламенту. Ці необхідні підрозділи законодавчого органу створюються, згідно з Положенням Парламенту, протягом 10 днів після затвердження Парламенту на законодавчому рівні. Кожна фракція складається щонайменше з п'яти депутатів для формування робочих органів та організації законодавчої діяльності на основі списків політичних партій.

Постійні комісії - це робочі органи Парламенту, які відіграють особливу роль у підготовці його роботи, а також у здійсненні парламентських функцій, особливо законодавчих та контрольних. Комісії спеціалізуються на галузях діяльності, пов'язаних з різними сферами державної відповідальності. Вони обираються на час дії законодавчого органу. Постійні комісії підзвітні Парламенту та підпорядковуються йому. Кількість комітетів, найменування, чисельний та номінальний склад кожного комітету визначається Парламентом за пропозицією Постійного Бюро.

Для розробки складних законодавчих актів, їхнього затвердження або для інших завдань, зазначених у рішенні про заснування, Парламент може створювати спеціальні комісії та слідчі комісії. Постійне Бюро пропонує законодавчому органу затвердити номінальний склад комісії та термін подання її звіту. Слідчий комітет може бути створений на вимогу парламентської фракції або групи, що складає не менше 5 відсотків від кількості обраних членів.