Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова

Посольство Республіки Молдова в Україні, Туркменістані, Республіці Узбекистан і Республіці Вірменія

A A A

Консульські збори

Консульський збір призначається на підставі Закону Республіки Молдова № 242 від 24.09.2010 «Про консульські збори».

 

Nr.
crt.
ОбслуговуванняВартість візи
(євро)
I. Випуск візи
1Тип A – повітряно-транзитна віза20
2Тип B – транзитна віза40
3Тип C – короткотермінова віза40
4Тип D - віза тривалого перебування40
II. Виготовлення та видача паспорта громадянина Республіки Молдова та інших документів
1Оформлення пакету документів на отримання паспорта громадянина Республіки Молдова90
2Оформлення пакету документів на отримання посвідчення особи громадянина Республіки Молдова45
3Розгляд заяви про виїзд громадянина Республіки Молдова на постійне місце проживання за кордон і оформлення відповідного пакету документів170
4Видача свідоцтва на повернення до Республіки Молдова25
III. Консульські дії щодо громадянства
1Розгляд заяви про набуття громадянства Республіки Молдова та оформлення відповідного пакету документів з видачею відповідної довідки15
2Розгляд заяви про вихід з громадянства Республіки Молдова та оформлення відповідного пакету документів з видачею відповідної довідки320
3Розгляд заяви про поновлення у громадянстві Республіки Молдова та оформлення відповідного пакету документів з видачею відповідної довідки15
4Видача довідки про вихід з громадянства Республіки Молдова50
5Видача довідки про набуття громадянства Республіки Молдова або поновленні у ньому10
6Оформлення свідоцтва про громадянство50
IV. Реєстрація актів цивільного стану
1Реєстрація шлюбу та видача свідоцтва про шлюб70
2Реєстрація розірвання шлюбу на підставі спільної заяви подружжя, яке не має неповнолітніх дітей - спільних або усиновлених обома подружжям, у випадках, коли між ними немає суперечок, пов'язаних з розподілом майна або утриманням непрацездатного чоловіка270
3Реєстрація розірвання шлюбу на підставі заяви одного з подружжя про розлучення і рішення (вироку) судової інстанції, якщо інший із подружжя визнаний недієздатним, безвісно відсутнім, засуджений до позбавлення волі на термін понад три роки70
4Реєстрація розірвання шлюбу на підставі рішення судової інстанції про розірвання шлюбу170
5Підготовка справи про реєстрацію акта цивільного стану з видачею відповідного свідоцтва25
6Розгляд заяви про зміну прізвища, і / або імені, та / або по батькові з видачею відповідного свідоцтва30
V. Вчинення нотаріальних дій
1Посвідчення довіреності 
 a) від імені фізичної особи30
 b) від імені юридичної особи60
2Посвідчення заповіту30
3Посвідчення договору, крім договору відчуження нерухомості і договору про заставу105
4Вжиття заходів до охорони спадкового майна55 (помісячно)
5Завірення підписів на документах10
6Завірення копій документів і витягів з них2 (для однієї
сторінки)
7Здійснення і засвідчення перекладу документів та витягів з них15 (для однієї
сторінки)
8Посвідчення фактів у передбачених законом випадках: 
 a) посвідчення факту перебування особи в живих, факту перебування особи в певному місці20
 b) посвідчення тотожності особи з особою, зображеною на фотокартці10
 c) посвідчення часу (дати) пред'явлення документа15
9Прийняття документів на зберігання20 (помісячно)
10Видача дубліката нотаріальних актів, складених відповідним дипломатичним представництвом або консульською установою10
11Вчинення морських протестів30
12Забезпечення доказів50
13Інші нотаріальні дії50
VI. Консульська легалізація
 Консульська легалізація документа, виданого владою іноземної держави або за його участі та призначеного для використання у Республіці Молдова: 
 a) для фізичних осіб35
 b) для юридичних осіб65
VII. Інші консульські дії
1Запит документа (акт цивільного стану, нотаріальні документи, довідка про судимість та т.д.) або інформації з Республіки Молдова35
2Оформлення та видача документа або свідоцтва, здійснення консульських дій, не зазначених у попередніх розділах, але що запитуються згідно з законодавством іноземної держави і не суперечать законодавству Республіки Молдова або угодам, стороною яких є обидві держави.35