Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова

Посольство Республіки Молдова в Україні, Туркменістані, Республіці Узбекистан і Республіці Вірменія

A A A

 

      

Консульські збори

Консульський збір призначається на підставі Закону Республіки Молдова № 242 від 24.09.2010 «Про консульські збори».

Сплата за консульські послуги здійснюється на рахунок Посольства в євро.

Банківські реквізити Посольства, на які можна переказати гроші, такі:

Посольство Республіки Молдова в Україні

Розрахунковий рахунок: UA163223130000002600401285349

Фіск. Код: 568305334

АТ «УКРЕКСІМБАНК»

КИЇВ, вул. Німецька, 5

станція метро «Палац України

Nr.
crt.

Обслуговування

Вартість візи
(євро)

I. Випуск візи

1

Тип A – повітряно-транзитна віза

20

2

Тип B – транзитна віза

40

3

Тип C – короткотермінова віза

40

4

Тип D - віза тривалого перебування

40

II. Виготовлення та видача паспорта громадянина Республіки Молдова та інших документів

1

Оформлення пакету документів на отримання паспорта громадянина Республіки Молдова

90

2

Оформлення пакету документів на отримання посвідчення особи громадянина Республіки Молдова

45

3

Розгляд заяви про виїзд громадянина Республіки Молдова на постійне місце проживання за кордон і оформлення відповідного пакету документів

170

4

Видача свідоцтва на повернення до Республіки Молдова

25

III. Консульські дії щодо громадянства

1

Розгляд заяви про набуття громадянства Республіки Молдова та оформлення відповідного пакету документів з видачею відповідної довідки

15

2

Розгляд заяви про вихід з громадянства Республіки Молдова та оформлення відповідного пакету документів з видачею відповідної довідки

320

3

Розгляд заяви про поновлення у громадянстві Республіки Молдова та оформлення відповідного пакету документів з видачею відповідної довідки

15

4

Видача довідки про вихід з громадянства Республіки Молдова

50

5

Видача довідки про набуття громадянства Республіки Молдова або поновленні у ньому

10

6

Оформлення свідоцтва про громадянство

50

IV. Реєстрація актів цивільного стану

1

Реєстрація шлюбу та видача свідоцтва про шлюб

70

2

Реєстрація розірвання шлюбу на підставі спільної заяви подружжя, яке не має неповнолітніх дітей - спільних або усиновлених обома подружжям, у випадках, коли між ними немає суперечок, пов'язаних з розподілом майна або утриманням непрацездатного чоловіка

270

3

Реєстрація розірвання шлюбу на підставі заяви одного з подружжя про розлучення і рішення (вироку) судової інстанції, якщо інший із подружжя визнаний недієздатним, безвісно відсутнім, засуджений до позбавлення волі на термін понад три роки

70

4

Реєстрація розірвання шлюбу на підставі рішення судової інстанції про розірвання шлюбу

170

5

Підготовка справи про реєстрацію акта цивільного стану з видачею відповідного свідоцтва

25

6

Розгляд заяви про зміну прізвища, і / або імені, та / або по батькові з видачею відповідного свідоцтва

30

V. Вчинення нотаріальних дій

1

Посвідчення довіреності

 

 

a) від імені фізичної особи

30

 

b) від імені юридичної особи

60

2

Посвідчення заповіту

30

3

Посвідчення договору, крім договору відчуження нерухомості і договору про заставу

105

4

Вжиття заходів до охорони спадкового майна

55 (помісячно)

5

Завірення підписів на документах

10

6

Завірення копій документів і витягів з них

2 (для однієї
сторінки)

7

Здійснення і засвідчення перекладу документів та витягів з них

15 (для однієї
сторінки)

8

Посвідчення фактів у передбачених законом випадках:

 

 

a) посвідчення факту перебування особи в живих, факту перебування особи в певному місці

20

 

b) посвідчення тотожності особи з особою, зображеною на фотокартці

10

 

c) посвідчення часу (дати) пред'явлення документа

15

9

Прийняття документів на зберігання

20 (помісячно)

10

Видача дубліката нотаріальних актів, складених відповідним дипломатичним представництвом або консульською установою

10

11

Вчинення морських протестів

30

12

Забезпечення доказів

50

13

Інші нотаріальні дії

50

VI. Консульська легалізація

 

Консульська легалізація документа, виданого владою іноземної держави або за його участі та призначеного для використання у Республіці Молдова:

 

 

a) для фізичних осіб

35

 

b) для юридичних осіб

65

VII. Інші консульські дії

1

Запит документа (акт цивільного стану, нотаріальні документи, довідка про судимість та т.д.) або інформації з Республіки Молдова

35

2

Оформлення та видача документа або свідоцтва, здійснення консульських дій, не зазначених у попередніх розділах, але що запитуються згідно з законодавством іноземної держави і не суперечать законодавству Республіки Молдова або угодам, стороною яких є обидві держави.