Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Ucraina, Turkmenistan, Republica Uzbekistan și Republica Armenia

A A A

 

      

Titlu de călătorie

Cerinte generale

Cetățenii Republicii Moldova care nu dețin pașapoarte, sau valabilitatea pașapoartelor a expirat, pot obține Titlu de Călătorie pentru a se întoarce în țară.

Cererea pentru obținerea Titlului de Călătorie se depune la Ambasada.

Ambasada poate elibera Titlu de Călătorie doar cetățenilor Republicii Moldova pe un termen de valabilitate de până la 30 de zile calendaristice de la data eliberării.

In cazul in care nu aveți nici un act moldovenesc (pașaport, buletin de identitate, permis de conducere), Ambasada trebuie sa verifice suplimentar apartenenta la cetățenia Republicii Moldova, precum si exactitatea datelor prezentate.

Pentru perfectarea Titlului de călătorie este necesar sa prezentați in adresa Ambasadei următoarele:

  • 1 foto 30mm/40mm color, mate (cu capul descoperit, fără ochelari, fata sa fie fotografiata integral până la umeri pe fon alb);
  • cerere de solicitare a titlului de călătorie
  • Dovada cetățeniei Republicii Moldova. Cetățenii străini și apatrizii prezintă dovada dreptului de ședere permanenta sau provizorie in Republica Moldova;
  • Cetățenii străini prezintă dovada imposibilității obținerii, din motive obiective, a unui titlu de călătorie la misiunile diplomatice ale statului ai cărei cetățeni sunt;
  • Dovada achitării taxei consulare - 25 Euro.
  • Drept dovada a cetățeniei Republicii Moldova servesc unul din următoarele documente: buletinul de identitate, pașaportul, certificatul de naștere in cazul minorilor, certificatul de confirmare a cetățeniei Republicii Moldova.

Dovada lipsei unui document de călătorie se considera: pașaportul expirat, pașaportul deteriorat, pașaportul părților in care au fost incluși copiii minori, pașaportul de model ieșit din uz, declarația de pierdere sau furt al pașaportului, declarația privind neperfectarea anterioara a documentului de călătorie.

Cetățenii străini si apatrizii prezintă in calitate de dovada a dreptului de ședere in Republica Moldova unul din următoarele acte: permisul de ședere permanenta sau provizorie, buletinul de identitate pentru apatrizi, pentru refugiați sau pentru beneficiarii de protective umanitara, documentul de călătorie pentru apatrizi sau pentru persoanele cărora li s-a acordat statutul de refugiat sau de protective umanitara, certificatul de confirmare a dreptului de ședere permanenta sau provizorie in Republica Moldova.

Atenție! Titlu de Călătorie se eliberează doar pentru reîntoarcerea în ţară şi nu poate fi folosit în scopul călătoriei în terţă ţară.