Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Ucraina, Turkmenistan, Republica Uzbekistan și Republica Armenia

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

La 24.09.2010 a fost adoptată Legea cu privire la taxele consulare (Legea nr. 242), care reglementează cadrul legal privind taxarea şi încasarea taxelor pentru serviciile consulare prestate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, de Misiunile Diplomatice, inclusiv de reprezentanţele permanente de pe lângă organismele internaţionale, şi de oficiile consulare ale Republicii Moldova.

 

Totodată, la data intrării în vigoare a prezentei legi (24.12.2010), se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 1 din 26 septembrie 2000 privind stabilirea cuantumului taxelor consulare.

LEGEA Nr. 242 din 24.09.2010 cu privire la taxele consulare

 

Anexa nr. 2
Kiev şi cuantumul taxelor consulare

Nr.
crt.
ServiciulTariful,
în Euro
I. Perfectarea vizelor
1Tip A – viză de tranzit aeroportuar20
2Tip B - viză de tranzit40
3Tip C - viză de scurtă şedere40
4Tip D - viză de lungă şedere40
II. Perfectarea şi eliberarea paşaportului de cetăţean
al Republicii Moldova şi altor documente
1Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova90
2Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova45
3Examinarea cererii privind emigrarea autorizată a cetăţeanului Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv170
4Eliberarea titlului de călătorie25
III. Acţiunile consulare în domeniul cetăţeniei
1Examinarea cererii privind dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective15
2Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective320
3Examinarea cererii privind redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective15
4Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova50
5Eliberarea adeverinţei privind dobîndirea/redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova10
6Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie50
IV. Înregistrarea actelor de stare civilă
1Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie70
2Înregistrarea divorţului în temeiul cererii comune a soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cazurile cînd între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă270
3Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărârii (sentinţei) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani70
4Înregistrarea divorţului în temeiul hotărârii instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei170
5Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv25
6Examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv30
V. Îndeplinirea actelor notariale
1Autentificarea procurii: 
 a) în numele persoanei fizice30
 b) în numele persoanei juridice60
2Autentificarea testamentului30
3Autentificarea contractului, cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj105
4Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale55 (pentru fiecare lună)
5Legalizarea semnăturilor de pe documente10
6Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele2 (pentru
o pagină)
7Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele15 (pentru
o pagină)
8Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege: 
 a) certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc20
 b) certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie10
 c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului15
9Primirea documentelor la păstrare20 (pentru fiecare lună)
10Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv10
11Întocmirea protestelor de mare30
12Asigurarea probelor50
13Alte acte notariale50
VI. Legalizarea consulară
 Legalizarea consulară a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova 
 a) pentru persoane fizice35
 b) pentru persoane juridice65
VII. Alte acţiuni consulare
1Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informaţii din Republica Moldova35
2Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decît cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sînt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sînt parte.35