Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Ucraina, Turkmenistan, Republica Uzbekistan și Republica Armenia

A A A

 

      

Taxe consulare şi taxe aferente

La 24.09.2010 a fost adoptată Legea cu privire la taxele consulare (Legea nr. 242), care reglementează cadrul legal privind taxarea şi încasarea taxelor pentru serviciile consulare prestate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, de Misiunile Diplomatice, inclusiv de reprezentanţele permanente de pe lângă organismele internaţionale, şi de oficiile consulare ale Republicii Moldova.

Totodată, la data intrării în vigoare a prezentei legi (24.12.2010), se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 1 din 26 septembrie 2000 privind stabilirea cuantumului taxelor consulare.

LEGEA Nr. 242 din 24.09.2010 cu privire la taxele consulare

Achitarea taxelor pentru serviciile consulare se efectuează pe contul Ambasadei în Euro.

Rechizitele bancare ale Ambasadei la care puteți transfera banii sunt următoarele:

Ambasada Republicii Moldova în Ucraina
Cont Curent: UA163223130000002600401285349
Cont Fiscal: 568305334

S.A. „UKREXIMBANK”,
Kiev, str. Німецька, 5
Stația de metrou: „Палац Украины”

Anexa nr. 2
Kiev şi cuantumul taxelor consulare

Taxele pentru Serviciile Consulare (taxa consulară, cheltuieli aferente,tarife ”Registru”) aplicate începănd cu 01 iulie 2021
Tipul Acțiunii ConsulareTaxele aprobate în EURO
Taxe ConsulareTaxe AferenteTotal:
I. Perfectarea vizelor
Tipul VizeiTip A - viză de tranzit aeroportuar20020
Tip B - viză de tranzit40040
Tip C - viză de scurtă ședere40040
Tip D - viză de lungă ședere40040
 Taxele aprobate în EURO
Taxe Consulare, Legea nr.242 din 24.09.2010Taxe aferente, Ordinul MAE IE nr. 166-b-153 din 30.06.2021Tarife ”Registru”, HG nr. 966 din 22.12.2020TotalTaxa aferentă pentru serviciul de livrare la domiciliu a documentului perfectat
II. Documentarea cu acte de identitate:
Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate (CA).Termen 5 zile30112061declararea pierderii sau furtului  +3
20 zile309746declararea pierderii sau furtului  +3
Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate provizoriu (BP).Termen24 h cu foto308442declararea pierderii sau furtului  +3
24 h fără foto3011.5445.5declararea pierderii sau furtului  +3
Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului pentru adulți.Termen 5 zile401175126declararea pierderii sau furtului  +3
 20 zile40114394declararea pierderii sau furtului  +3
Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului pentru copii sub 7 ani.Termen  5 zile401258110declararea pierderii sau furtului  +3
 20 zile40103383declararea pierderii sau furtului  +3
Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului pentru copii de la 7 până la 12 ani.Termen  5 zile401258110declararea pierderii sau furtului  +3
 20 zile40103383declararea pierderii sau furtului  +3
 Taxe ConsulareTaxe AferenteTotal:
III. Examinarea cererii privind emigrarea autorizată a cetățeanului Republicii Moldova și perfectarea setului de documente respectiv.
 15020170 + 8 euro/30 zile, +38 euro/10 zile
IV. Eliberarea titlului de călătorie
 20525
V. Acțiunile consulare în domeniul cetățeniei.
Examinarea cererii privind dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective.10515+ 6 la ziua adresării Legea 1024/2000, art.12, al. (1) +25 pentru 6 lui, art.12, al. (2)
Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective.30020320
Examinarea cererii privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective.10515
Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova.50050
Eliberarea adeverinţei privind dobîndirea/redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova.10010
Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie.50050
VI. Înregistrarea actelor de stare civilă.
Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie.502070 +4
Înregistrarea divorţului în temeiul cererii comune a soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cazurile cînd între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă.25020270
Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărîrii (sentinţei) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani.502070
Înregistrarea divorţului în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei.15020170
Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv.20525, pentru eliberarea certificatului/ duplicatului +6 euro, pentr 20 zile lucrătoare sau 18 euro, pentru 5 zile lucătore
 5 pentr 20 zile 
Examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv.201030, pentru eliberarea avizului +5 euro, pentr 20 zile lucrătoare sau 15 euro, pentru 5 zile lucătore,
 
VI. Îndeplinirea actelor notariale.
Autentificarea procurii:a) în numele persoanei fizice30030
b) în numele persoanei juridice60060
Autentificarea testamentului.30030
Autentificarea contractului, cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj.1005105
Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale.50/lună050
Legalizarea semnăturilor de pe documente.10010
Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele.2/pagină02
Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele.10/pagină010
Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:a) certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc20020
b) certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie10010
c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului15015
Primirea documentelor la păstrare20/lună020
Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv10010
Întocmirea protestelor de mare30030
Asigurarea probelor50050
Alte acte notariale50050
VII. Supralegalizarea consulară.
Supralegalizarea consulară a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova.a) pentru persoane fizice30535
b) pentru persoane juridice60565
VIII. Alte acțiuni consulare
Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informaţii din Republica Moldova.30535 + duplicat-6, certificat -4, capacitate matrimonială - 8, aviz schimbarea numelui-5, aviz anulare act-5, extras multilingv-6.
Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decît cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sînt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sînt parte.30535

* Taxa consulară se încasează anticipat, până la efectuarea acțiunii consulare. Pe teritoriul crainei  taxa se încasează în EURO sau UAH, la cursul mediu față de euro, stabilit de banca centrală.