Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Ucraina, Turkmenistan, Republica Uzbekistan și Republica Armenia

A A A

 

      

Taxe consulare şi taxe aferente

La 24.09.2010 a fost adoptată Legea cu privire la taxele consulare (Legea nr. 242), care reglementează cadrul legal privind taxarea şi încasarea taxelor pentru serviciile consulare prestate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, de Misiunile Diplomatice, inclusiv de reprezentanţele permanente de pe lângă organismele internaţionale, şi de oficiile consulare ale Republicii Moldova.

Totodată, la data intrării în vigoare a prezentei legi (24.12.2010), se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 1 din 26 septembrie 2000 privind stabilirea cuantumului taxelor consulare.

LEGEA Nr. 242 din 24.09.2010 cu privire la taxele consulare

Achitarea taxelor pentru serviciile consulare se efectuează pe contul Ambasadei în Euro.

Rechizitele bancare ale Ambasadei la care puteți transfera banii sunt următoarele:

Ambasada Republicii Moldova în Ucraina
Cont Curent: UA163223130000002600401285349
Cont Fiscal: 568305334

S.A. „UKREXIMBANK”,
Kiev, str. Німецька, 5
Stația de metrou: „Палац Украины”

Anexa nr. 2
Kiev şi cuantumul taxelor consulare

 

Nr.
crt.

Serviciul

Tariful,
în Euro

I. Perfectarea vizelor

1

Tip A – viză de tranzit aeroportuar

20

2

Tip B - viză de tranzit

40

3

Tip C - viză de scurtă şedere

40

4

Tip D - viză de lungă şedere

40

II. Perfectarea şi eliberarea paşaportului de cetăţean
al Republicii Moldova şi altor documente

1

Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova

90

2

Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova

45

3

Examinarea cererii privind emigrarea autorizată a cetăţeanului Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv

170

4

Eliberarea titlului de călătorie

25

III. Acţiunile consulare în domeniul cetăţeniei

1

Examinarea cererii privind dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective

15

2

Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective

320

3

Examinarea cererii privind redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective

15

4

Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova

50

5

Eliberarea adeverinţei privind dobîndirea/redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova

10

6

Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie

50

IV. Înregistrarea actelor de stare civilă

1

Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie

70

2

Înregistrarea divorţului în temeiul cererii comune a soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cazurile cînd între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă

270

3

Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărârii (sentinţei) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani

70

4

Înregistrarea divorţului în temeiul hotărârii instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei

170

5

Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv

25

6

Examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv

30

V. Îndeplinirea actelor notariale

1

Autentificarea procurii:

 

 

a) în numele persoanei fizice

30

 

b) în numele persoanei juridice

60

2

Autentificarea testamentului

30

3

Autentificarea contractului, cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj

105

4

Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale

55 (pentru fiecare lună)

5

Legalizarea semnăturilor de pe documente

10

6

Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele

2 (pentru
o pagină)

7

Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele

15 (pentru
o pagină)

8

Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:

 

 

a) certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc

20

 

b) certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie

10

 

c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului

15

9

Primirea documentelor la păstrare

20 (pentru fiecare lună)

10

Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv

10

11

Întocmirea protestelor de mare

30

12

Asigurarea probelor

50

13

Alte acte notariale

50

VI. Legalizarea consulară

 

Legalizarea consulară a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova

 

 

a) pentru persoane fizice

35

 

b) pentru persoane juridice

65

VII. Alte acţiuni consulare

1

Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informaţii din Republica Moldova

35

2

Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decît cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sînt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sînt parte.

35