Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Ucraina, Turkmenistan, Republica Uzbekistan și Republica Armenia

A A A

 

      

Renuntarea la cetatenia Republicii Moldova

Cetățenii Republicii Moldova, domiciliați permanent in Ucraina si luați in evidenta consulara la Ambasada, care doresc sa renunțe la cetățenia Republicii Moldova, pot depune cererile de renunțare la cetățenia Republicii Moldova la Ambasada.

Pentru examinarea cererii de renunțare la cetățenie solicitanții urmează să depună la Ambasada următoarele acte:

  1. cerere - chestionar (se completează la Ambasada);
  2. autobiografia;
  3. adeverința de la domiciliu despre componenta familiei;
  4. adeverința deținerii sau dobândirii cetățeniei ucrainene ori garanția dobândirii acestei cetățenii;
  5. pașaportul;
  6. certificatul de naștere;
  7. certificatul de căsătorie sau divorț;
  8. patru fotografii de mărimea 4,5cm X 3,5cm (mate);
  9. copiii in vârsta de la 14 până la 18 ani declara in scris consimțimântul sau de a renunța la cetățenia Republicii Moldova. Aceasta declarație urmează a fi autentificata notarial. Cererea privind renunțarea la cetățenie se depune împreuna cu copia certificatului de naștere a copilului (autentificata la notar);
  10. declarația părintelui, cetățean al Republicii Moldova, privind consimțământul la renunțarea cetățeniei Republicii Moldova de către copilul sau minor împreuna cu celalalt părinte (autentificata de notar) sau certificatul privind neapartenența la cetățenia Republicii Moldova a celuilalt părinte care nu renunța la cetățenia Republicii Moldova împreuna cu copilul sau minor;

Atenție! Actele se depun in original + copii în 3 exemplare.

Toate actele eliberate de organele ucrainene urmează a fi traduse in limba română sau rusa.

Taxele consulare

Pentru examinarea cererilor privind renunțarea la cetățenia Republicii Moldova se încasează taxa consulara in suma de 320 Euro.

In cazul satisfacerii cererii privind renunțarea la cetățenia Republicii Moldova pentru eliberarea certificatului respectiv se încasează suplimentar taxa consulara in mărime de 50 Euro.