Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Ucraina, Turkmenistan, Republica Uzbekistan și Republica Armenia

A A A

 

      

Relaţii politico-diplomatice

De la stabilirea la 10 martie 1992 a relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Ucraina, a început o etapă nouă în istoria contemporană a celor două state independente. În prezent, relațiile moldo-ucrainene, bazate pe prevederile Tratatului de bună vecinătate, prietenie şi colaborare, care a fost semnat la 23 octombrie 1992 și a intrat în vigoare la 5 ianuarie 1997, cuprinde mai multe direcții de cooperare. Printre acestea pot fi evidențiate interacțiunea în contextul vectorului de integrare europeană promovat de Chișinău și Kiev; cooperarea la frontiera de stat comună cu o lungime de peste 1200 km, în special în contextul acțiunilor de securizare a hotarului; problematica ecologică, inclusiv asigurarea protecției și dezvoltării durabile a bazinului râului Nistru; recunoașterea reciprocă a drepturilor de proprietate; eforturile de majorare a volumului comerțului bilateral; sfera energetică și cea a transporturilor; realizarea unor proiecte de infrastructură de interes comun, inclusiv cu atragerea în aceste scopuri a fondurilor europene; consolidarea contactelor interumane. 

 

Dialogul politic intens între Republica Moldova și Ucraina, promovat în cadrul frecventelor contacte la nivel înalt, în special din ultimii ani, se soldează cu obținerea unor rezultate concrete menite să consolideze în continuare relațiile moldo-ucrainene. În acest sens, merită a fi menționată efectuarea cu succes a controlului comun în 6 puncte de trecere de la frontiera de stat, inclusiv în ”Pervomaisc-Kuciurgan” de pe sectorul transnistrean al acesteia, precum și deschiderea la sfârșitul anului 2018, după finalizarea lucrărilor de amploare de reconstrucție și modernizare finanțate cu sprijinul Uniunii Europene, a punctului de control comun ”Palanca-Maiaki-Udobnoe”.   

 

Un domeniu de interacțiune de importanță între Chișinău și Kiev constituie procesul de reglementare politică a conflictului transnistrean, în cadrul căruia Ucraina, în calitatea sa de stat mediator, promovează consecvent poziția privind soluționarea problemei transnistrene în baza respectării suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. 

  

Republica Moldova, la fel, sprijină eforturile Ucrainei de reglementare a conflictului din regiunile ucrainene de est și a situației în jurul Crimeii pe calea politico-diplomatică, cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei.  

 

S-a reușit activizarea componentei parlamentare a relațiilor moldo-ucrainene. La aceasta contribuie dialogul direct între conducerea legislativelor de la Chișinău și Kiev, precum și cooperarea pe linia grupurilor de prietenie create în cadrul Parlamentului Republicii Moldova și Radei Supreme a Ucrainei. Instituirea și demararea activității în anul 2018 a Adunării interparlamentare Moldova-Ucraina-Georgia, pe agenda căreia figurează o serie de subiecte actuale ce vizează, în special, procesul de integrare europeană și asigurarea securității regionale, a oferit posibilități suplimentare pentru intensificarea interacțiunii între organele legislative.