Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Ucraina, Turkmenistan, Republica Uzbekistan și Republica Armenia

A A A

 

      

Relaţii culturale

Cooperarea moldo-ucraineană în sfera cultural-umanitară se desfășoară în baza următoarelor acorduri bilaterale în domeniul educației și culturii: 

 

- Acord între Guvernul  Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei  privind colaborarea în domeniul învățământului, ştiinţei şi culturii. Semnat la Chişinău, la 20.03.1993;

- Acord între Guvernul  Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei  privind recunoașterea reciprocă și echivalarea documentelor cu privire la educație și titluri academice. Semnat la 18.05.2001;

- Acord între Guvernul  Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind colaborarea  în domeniul politicilor de tineret. Semnat la Kiev, la 01.02.2010;

- Protocol între Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Învățământului și Științei al Ucrainei privind cooperarea în domeniul învățământului pentru anii de studii 2016-2017, 2017-2018 și 2018-2019. Semnat la Chișinău, la 18.11.2016,  intrat în vigoare la 30.03.2017;

- Acord de cooperare între Academia de Științe a Moldovei și Academia Națională de Științe a Ucrainei. Semnat la Kiev, la 09.03.2017;

- Programul de cooperare în domeniul Culturii între Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Culturii al Ucrainei pentru anii 2017-2021. Semnat la Kiev pe 19.10.2017, intrat în vigoare pe 18.01.2018;

- Memorandumul de cooperare între  Centrul Național de Cinematografie al Republicii Moldova și Agenția de Stat a Cinematografiei din Ucraina. Semnat la Kiev, la 19.09.2017. 

În conformitate cu prevederile Protocolului între Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova şi Ministerul Învățământului şi Ştiinţei al Ucrainei privind cooperarea în domeniul învățământului, în anul de studii 2018-2019, Partea ucraineană a oferit cetățenilor Republicii Moldova:

  • 22 burse pentru studii superioare de licență;
  • 10 burse pentru studii superioare de master;
  • 2 burse pentru studii superioare de doctorat.

Pentru detalii a se vedea link-ul: https://mecc.gov.md/ro/content/burse-de-studii-oferite-cetatenilor-republicii-moldova-institutiile-de-invatamant-superior-0