Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Ucraina, Turkmenistan, Republica Uzbekistan și Republica Armenia

A A A

 

      

Relaţii comercial-economice

Evoluția schimburilor comerciale între Republica Moldova şi Armenia

în anul perioada ianuarie-aprilie 2022

mln USD

 

 

ianuarie-aprilie 2021

ianuarie-aprilie 2022

Dinamica
2022/2021(%)

Total

0,641

0,679

+5,92

Export

0,314

0,260

-17,19

Import

0,327

0,419

+27,21

Sold

-0,013

0,159

 

   

 

 

 

 

 

 

Volumul comerțului exterior al Republicii Moldova cu Armenia, în perioada ianuarie-aprilie  2022 a înregistrat suma de 0,679 mln USD (+5,92%  în comparație cu aceeași perioadă a anului 2021). După valoarea volumului schimburilor comerciale, Armenia se situează pe locul 75 printre principalii parteneri comerciali ai Republicii Moldova la nivel Mondial.

Soldul este pozitiv 0,159 mln USD

Exportul0,260 mln USD (-17,19% în comparație cu aceeași perioadă a anului 2021) locul 65.

Importul0,419 mln USD (+27,21% în comparație cu aceeași perioadă a anului 2021), locul 79.

Cadrul juridic al relațiilor bilaterale dintre Republica Moldova și Armenia cuprinde 15 documente bilaterale, dintre care în domeniul cooperării economice: 

Nr.

Denumirea acordurilor

Locul şi data semnării

Întrarea în vigoare

1.

Acord între Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și Ministerul Agriculturii al Republicii Armenia privind cooperarea economică, științifică și tehnică

Chișinău,

11.07.2013

-

2.

Acordul dintre Republica Moldova și Republica Armenia privind evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale asupra veniturilor și proprietății,

 

20.06.2005

Acordul dintre Republica Moldova și Republica Armenia privind evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale asupra veniturilor și proprietății, în vigoare din 20.06.2005;

Până în prezent nu a fost organizată nici o reuniune a Comisiei interguvernamentale moldo-armene pentru colaborarea economică.