Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Ucraina, Turkmenistan, Republica Uzbekistan și Republica Armenia

A A A

Relaţii comercial-economice

Relațiile comercial-economice între Republica Moldova și Republica Armenia în anii 2018-2019

Pe parcursul anilor 2018-2019, relațiile comercial-economice dintre Republica Moldova și Armenia au înregistrat o creștere de 30,89% sau 4,66 mln USD. Astfel, în anul 2019, în comparație cu anul 2018, exporturile au constituit 3,55 mln USD, fiind în creștere cu 53,01 %, importurile au înregistrat un volum în valoare de 1,11 mii USD, fiind în scădere cu 10,48 %.

În ceea ce privește volumul comerțului exterior înregistrat în 2019, Armenia ocupă locul 66 dintre țările partenere cu care Republica Moldova dezvoltă relațiile economice. Balanța comercială în raport cu Armenia, în perioada menționată, este în favoarea Republicii Moldova și a constituit 2,44 mln USD, fiind cu 1,36 mln USD mai mult față de anul 2018, care a înregistrat o balanță pozitivă de 1,08 mln USD.

Principalele mărfuri exportate pe piața Armeniei sunt: alcool etilic nedenaturat la tărie alcoolică sub 80% (cu ponderea de 58,62%), medicamente (cu ponderea de 17,48%), mașini pentru spălat vesela, mașini și aparate pentru curățat sau uscat (cu ponderea de 8,46%), iar importul armean în Republica Moldova este format din medicamente (65,41%), ciocolată (16,11%), damigene (8,49%).

Comerțul exterior al Republicii Moldova cu Armenia,
anii 2017-2019, mln USD
(sursa: Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova, http://statistica.gov.md/)

 201720182019
Export0,842,323,55
Import0,461,241,11
Balanța comercială+0,38+1,08+2,44

Potrivit Camerei Înregistrării de Stat în Republica Moldova, sunt înregistrate 53 de întreprinderi cu un volum total de investiții armene în capitalul statutar în sumă de circa 600 mii euro.

Cadrul juridic al relațiilor bilaterale dintre Republica Moldova și Armenia cuprinde 15 documente bilaterale, dintre care în domeniul cooperării economice:

  1. Acord între Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și Ministerul Agriculturii al Republicii Armenia privind cooperarea economică, științifică și tehnică, semnat la Chișinău la 11 iulie 2013.
  2. Acordul dintre Republica Moldova și Republica Armenia privind evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale asupra veniturilor și proprietății, în vigoare din 20.06.2005;

Până în prezent nu a fost organizată nici o reuniune a Comisiei interguvernamentale moldo-armene pentru colaborarea economică.