Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Ucraina, Turkmenistan, Republica Uzbekistan și Republica Armenia

A A A

 

      

Relaţii comercial-economice

           Evoluţia schimburilor comerciale între Republica Moldova şi Armenia

                                                          în anul 2020

(sursa: Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova, http://statistica.gov.md/)

                                                                                                                                mln USD

 

 

2019

2020

Dinamica
2020/2019(%)

Total

4,66

2,24

-51,93

Export

3,55

1,28

-63,94

Import

1,11

0,96

-13,51

Sold

2,43

0,32

 

Volumul comerțului exterior al Republicii Moldova cu Armenia, pe parcursul anului 2020 a înregistrat suma de 2,24 mln USD (-51,93%  în comparație cu aceeași perioadă a anului 2019). După valoarea volumului schimburilor comerciale, Armenia se situează pe locul 74 printre principalii parteneri comerciali ai Republicii Moldova la nivel Mondial.

Soldul este pozitiv 0,32 mln USD

Exportul1,28 mln USD (-63,94% în comparație cu aceeași perioadă a anului 2019) locul 50.

Importul0,96 m mln USD (-13,51% în comparație cu aceeași perioadă a anului 2019), locul 79.

Cadrul juridic al relațiilor bilaterale dintre Republica Moldova și Armenia cuprinde 15 documente bilaterale, dintre care în domeniul cooperării economice: 

Nr.

Denumirea acordurilor

Locul şi data semnării

Întrarea în vigoare

1.

Acord între Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și Ministerul Agriculturii al Republicii Armenia privind cooperarea economică, științifică și tehnică

Chișinău,

11.07.2013

-

2.

Acordul dintre Republica Moldova și Republica Armenia privind evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale asupra veniturilor și proprietății,

 

20.06.2005

Acordul dintre Republica Moldova și Republica Armenia privind evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale asupra veniturilor și proprietății, în vigoare din 20.06.2005;

Până în prezent nu a fost organizată nici o reuniune a Comisiei interguvernamentale moldo-armene pentru colaborarea economică.