Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Ucraina, Turkmenistan, Republica Uzbekistan și Republica Armenia

A A A

Relaţii comercial-economice

Relațiile comercial-economice între Republica Moldova și Armenia anii 2017-2018

Pe parcursul anilor 2017-2018, relațiile comercial-economice dintre Republica Moldova și Armenia au înregistrat o creștere dublă atât la capitolul exporturi, cât și cel al importurilor. Astfel, în anului 2018, în comparație cu anul 2017, exporturile au constituit 2 325,88 mii USD, fiind în creștere cu 86,9 %, importurile au înregistrat un volum în valoare de 1 258,65 mii USD, fiind în creștere cu 94 %.

Balanța comercială în raport cu Armenia, în perioada menționată, este în favoarea Republicii Moldova și a constituit 1067,23 mii USD, fiind cu 465,09 mii USD mai mult față de anul 2017, care a înregistrat o balanță pozitivă de 602,14 mii USD.

Principalele mărfuri exportate pe piața Armeniei sunt: medicamente (cu ponderea de 32,0%), legume proaspete sau conservate (cu pondere de 9,1%), damigene și sticle etc. (cu ponderea de 11,1%), iar importul armean în Republica Moldova este format din medicamente (54,9%), ciocolată (9%), damigene (9,4%), mașini de calculat și aparate de casă (16,8%), etc.

Comerțul exterior al Republicii Moldova cu Armenia,
anii 2016-2018, mii. USD
(sursa: Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova, http://statistica.gov.md/)

 201620172018
Export904,311249,882325,88
Import334,40647,741258,65
Balanța comercială+569,91-+602,14+1067,23

Potrivit Camerei Înregistrării de Stat în Republica Moldova, sunt înregistrate 50 de întreprinderi cu un volum total de investiții armene în capitalul statutar în sumă de 11 287,19 mii lei.

Cadrul juridic al relațiilor bilaterale dintre Republica Moldova și Armenia cuprinde 15 documente bilaterale, dintre care în domeniul cooperării economice:

1. Acord între Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și Ministerul Agriculturii al Republicii Armenia privind cooperarea economică, științifică și tehnică, semnat la Chișinău la 11 iulie 2013.

2. Acordul dintre Republica Moldova și Republica Armenia privind evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale asupra veniturilor și proprietății, în vigoare din 20.06.2005;

Pînă în prezent nu a fost organizată nici o reuniune a Comisiei interguvernamentale moldo-armene pentru colaborarea economică.