Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Ucraina, Turkmenistan, Republica Uzbekistan și Republica Armenia

A A A

Relaţii comercial-economice

Relațiile comercial-economice între Republica Moldova și Republica Uzbekistan anii 2017-2018

Pe parcursul anilor 2017-2018, relațiile comercial-economice dintre Republica Moldova și Republica Uzbekistan au înregistrat o diminuare esențială atât la capitolul exporturi, cât și cel al importurilor. Astfel, în anul 2018, în comparație cu anul 2017, exporturile au constituit 3 913,21mii USD, fiind în diminuare cu 29,0 %, importurile au înregistrat un volum în valoare de 4 051,81 mii USD, fiind în scădere cu 29,8%.

Balanța comercială în raport cu Republica Uzbekistan, în perioada menționată, s-a încheiat cu un deficit de 138,6 mii USD, fiind cu 126,87 mii USD mai mic față de anul 2017, care a înregistrat un deficit de 265,47 mii USD.

Principalele mărfuri exportate pe piața uzbecă sunt: medicamente (cu ponderea de 57,09 %), legume proaspete sau conservate (cu ponderea de 11,6%), mașini si aparate pentru condiționarea aerului (cu ponderea de 11,11%) etc., iar importul uzbec în Republica Moldova este format din țesături și materiale tricotate (cu ponderea de 28,0%), legume, în stare proaspătă sau refrigerată (cu ponderea de 10,9%), îngrășămintele minerale sau chimice (cu ponderea de 6,0%) etc.

Comerțul exterior al Republicii Moldova cu Republica Uzbekistan,
anii 2016-2018, mii. USD
(sursa: Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova, http://statistica.gov.md/)

 201620172018
Export5593,035509,843913,21
Import2832,945775,314051,81
Balanța comercială+2832,94-265,47-138,6

Ultima ședință a Comisiei mixte privind cooperarea comercial economică moldo-uzbecă a avut loc pe 10 decembrie 2002 în or. Tașkent

Cadrul juridic al relațiilor bilaterale dintre Republica Moldova și Republica Uzbekistan cuprinde 49 documente bilaterale, dintre care în domeniul cooperării economice:

Nr.Название СоглашенияМесто и дата подписанияВступило в силу
1.Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Uzbekistan privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilorTașkent,
21.11.1995
17.01.1997
2.Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Uzbekistan privind comerț liberChișinău,
30.03.1995
29.08.1995