Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Ucraina, Turkmenistan, Republica Uzbekistan și Republica Armenia

A A A

 

      

Relaţii comercial-economice

           Evoluţia schimburilor comerciale între Republica Moldova şi Uzbekistan

                                                             în anul 2020

(sursa: Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova, http://statistica.gov.md/)

                                                                                                                  mln USD

 

 

2019

2020

Dinamica
2020/2019(%)

Total

11,55

12,33

+6,75

Export

3,58

4,85

+35,47

Import

7,97

7,48

-6,14

Sold

-4,39

-2,62

 

Volumul comerțului exterior al Republicii Moldova cu Uzbekistan, pe parcursul anului 2020 a înregistrat suma de 12,33 mln USD (+6,75%  în comparație cu aceeași perioadă a anului 2019). După valoarea volumului schimburilor comerciale, Uzbekistanul se situează pe locul 41 printre principalii parteneri comerciali ai Republicii Moldova la nivel Mondial.

Sold2,62 mln USD în favoarea Uzbekistanului.

Exportul4,85 mln USD (+35,47% în comparație cu aceeași perioadă a anului 2019) locul 36.

Importul7,48 m mln USD (-6,14% în comparație cu aceeași perioadă a anului 2019), locul 46.

Cadrul juridic al relațiilor bilaterale dintre Republica Moldova și Republica Uzbekistan cuprinde 49 documente bilaterale, dintre care în domeniul cooperării economice:

Nr.

Denumirea acordurilor

Locul și data semnării

Întrarea în vigoare

1.

Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Uzbekistan privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor

Tașkent,
21.11.1995

17.01.1997

2.

Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Uzbekistan privind comerț liber

Chișinău,
30.03.1995

29.08.1995

Ultima ședință a Comisiei mixte privind cooperarea comercial economică moldo-uzbecă a avut loc pe 10 decembrie 2002 în or. Tașkent.