Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Ucraina, Turkmenistan, Republica Uzbekistan și Republica Armenia

A A A

Relaţii comercial-economice

    Evoluţia schimburilor comerciale între Republica Moldova şi Ucraina în anii 2015-2019

                                                                                                                                             mln USD

 

2015

2016

2017

2018

2019

Dinamica 2015/2019 %

Total

416,95

433,59

576,34

607,35

649,1

+55,67

Export

45,83

49,7

65,25

80,27

80,16

+74,9

Import

 

 

371,12

383,89

511,09

527,08

568,94

+53,3

Sold

-325,29

334,19

-445,84

-446,81

-488,78

 

           Evoluţia schimburilor comerciale între Republica Moldova şi Ucraina

                                                         în anul 2020

(sursa: Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova, http://statistica.gov.md/)

                                                                                                                                mln USD 

 

2019

2020

Dinamica
2020/2019(%)

Total

649,1

597,05

-8,01

Export

80,16

69,48

-13,32

Import

568,94

527,57

-7,27

Sold

-488,78

-458,09

 

Volumul comerțului exterior al Republicii Moldova cu Ucraina, pe parcursul anului 2020 a înregistrat suma de 597,05 mln USD (-8,01% sau -52,05 mln USD în comparație cu aceeași perioadă a anului 2019). După valoarea volumului schimburilor comerciale, Ucraina se situează pe locul 5 printre principalii parteneri comerciali ai Republicii Moldova la nivel Mondial, , cu o pondere de 2,62% în comerțul total al RM.

Sold458,09 mln USD în favoarea Ucrainei.

Exportul69,48 mln USD (-13,32% în comparație cu aceeași perioadă a anului 2019) locul 8.

Importul527,57 m mln USD (-7,27% în comparație cu aceeași perioadă a anului 2019), locul 4.

La moment sunt semnate peste 220 de acorduri între Republica Moldova și Ucraina, care acoperă aproape toate domeniile de cooperare. Principalele acorduri în domeniul economic sunt prezentate în tabel:

Denumirea Acordului

Locul și data semnării

Intrarea în vigoare

1.

Acordul de Liber Schimb între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei

Chișinău, 13.11.2003

19.05.2008

2.

Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ucrainei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor

Chișinău, 29.08.1995

20.05.1996

3.

Convenţia între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei pentru evitarea dublei impuneri pe venit şi pe proprietate şi prevenirea evaziunii fiscale

Chișinău, 29.08.1995

19.12.1996

4.

Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei privind instituirea comisiei mixte interguvernamentale moldo-ucrainene în domeniul colaborării economice şi comerciale

Москва, 09.12.1994

01.01.1995

Ultima, a XIV-a ședință a Comisiei mixte interguvernamentale moldo-ucrainene privind cooperarea comercial-economică a avut loc în perioada 18-19 septembrie 2017, în Odessa, Ucraina

(https://mei.gov.md/sites/default/files/protocol_cm_md.ucr_14.pdf).