Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Ucraina, Turkmenistan, Republica Uzbekistan și Republica Armenia

A A A

 

      

Relaţii comercial-economice

Evoluţia schimburilor comerciale între

Republica Moldova şi Ucraina

în perioada ianuarie-iulie 2021

 

(sursa: Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova, http://statistica.gov.md/)

  mln USD 

La moment sunt semnate peste 220 de acorduri între Republica Moldova și Ucraina, care acoperă aproape toate domeniile de cooperare. Principalele acorduri în domeniul economic sunt prezentate în tabel:
 

Denumirea Acordului

Locul și data semnării

Intrarea în vigoare

1.

Acordul de Liber Schimb între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei

Chișinău, 13.11.2003

19.05.2008

 

2.

Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ucrainei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor

Chișinău, 29.08.1995

20.05.1996

3.

Convenţia între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei pentru evitarea dublei impuneri pe venit şi pe proprietate şi prevenirea evaziunii fiscale

Chișinău, 29.08.1995

19.12.1996

4.

Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei privind instituirea comisiei mixte interguvernamentale moldo-ucrainene în domeniul colaborării economice şi comerciale

Москва, 09.12.1994

01.01.1995

 

Ultima, a XIV-a ședință a Comisiei mixte interguvernamentale moldo-ucrainene privind cooperarea comercial-economică a avut loc în perioada 18-19 septembrie 2017, în Odessa, după o pauză de șase ani (Chișinău, 10-11 noiembrie 2011) ( protocol_CM_MD_UKR_14.pdf ). Copreședintele Comisiei este numit prin Hotărârea Guvernului, funcțiile fiind exercitate de către Ministrul Economiei.

 

 

ianuarie-iulie 2020

ianuarie-iulie 2021

Dinamica
2021/2020(%)

Total

310,13

395,29

+27,45

Export

33,72

43,62

+29,35

Import

276,41

351,67

+27,22

Sold

-242,69

-308,05

 

 

Volumul comerțului exterior al Republicii Moldova cu Ucraina, în perioada ianuarie-iulie 2021a înregistrat suma de 395,29 mln USD (+ 27,45 % sau +85,16 mln USD în comparație cu aceeași perioadă a anului 2020). După valoarea volumului schimburilor comerciale, Ucraina se situează pe locul 6 printre principalii parteneri comerciali ai Republicii Moldova la nivel Mondial.  

Sold – 308,05 mln USD în favoarea Ucrainei.

Exportul – 43,62 mln USD (+29,35% în comparație cu aceeași perioadă a anului 2020) locul 8.

Importul – 351,67 mln USD (+27,22% în comparație cu aceeași perioadă a anului 2020), locul 4.