Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Ucraina, Turkmenistan, Republica Uzbekistan și Republica Armenia

A A A

Participarea reprezentanților Republicii Moldova la Forumul Internațional pentru investiții în energia regenerabilă

Publicat:Thu, 28/11/2019 - 11:27

Pe data de 28 noiembrie curent, Octavian Calmîc, directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) și Ambasada Republicii Moldova în Ucraina, au reprezentat Republica Moldova la Forumul Internațional pentru investiții în energia regenerabilă, care s-a desfășurat la Kiev, Ucraina.

În discursul său, dl Octavian Calmîc s-a referit la atribuțiile Agenției de implementare a politicii statului în sectorul energetic, subliniind că Republica Moldova rămâne dependentă de resursele energetice importate, care constituie circa 75% din consumul total de energie al țării, intensitatea energetică a țării fiind de 3 ori mai mare decât în țările dezvoltate, iar lipsa unei piețe libere și a diversităților de oferte se influențează esențial competitivitatea sectoarelor și economia țării. Cauzele principale care limitează diversificarea opțiunilor de furnizare a energiei electrice constituie lipsa capacităților suficiente de producere locală a energiei electrice și, respectiv, lipsa unei piețe locale concurențiale de energie electrică, precum și imposibilitatea procurării energiei electrice de pe piața UE din lipsa unor interconectări fizice și durabile cu sistemul electroenergetic european (sistemul ENTSO-E).

În final, delegația ANRE și-a exprimat speranța că, realizarea obiectivelor propuse la acest forum, vor contribui la impulsionarea dezvoltării în domeniul energetic, în special, a energiei din surse regenerabile.

Programul vizitei a cuprins o întrevedere cu dl Valerii Tarasiuk, Directorul Comisiei Naționale pentru Reglementarea de Stat a Sectorului Energetic și Utilităților (NEURC) a Ucrainei. Principalele subiecte de pe agendă discuțiilor au fost conlucrarea și cooperarea bilaterală în sectoarele electroenergetic, gazelor naturale dar și stabilirea unei platforme de interacțiune la nivel bilateral și regional.

Sursa: Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică