Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Ucraina, Turkmenistan, Republica Uzbekistan și Republica Armenia

A A A

 

      

Pașapoarte

Prelungirea termenului de valabilitate a pasaportului

 

Termenul de valabilitate al pasaportului national nu se mai extinde, odata cu adoptarea Legii nr.309-XVI din 01.12.2005 privind modificarea si completarea Legii nr.269-XIII din 09.11.1994 cu privire la iesirea si intrarea in Republica Moldova, a Legii nr.273-XIII din 09.11.1994 privind actele de identitate din sistemul national de pasapoarte si a Legii nr.1518-XV din 06.12.2002 cu privire la migratiune, publicata in Monitorul Oficial al Republicii Moldova (nr.176-18 din 30.12.2005).

 

Perfectarea paşapoartelor biometrice

 

Cetăţenii Republicii Moldova aflaţi temporar în Ucraina, pot perfecta paşapoarte biometrice individuale prin intermediul Ambasadei Republicii Moldova la Kiev.

 

Cererile de schimbare a paşaportului se examinează în următoarele cazuri:

 

 • expirarea termenului de valabilitate al paşaportului;
 • pierderea, furtul sau deteriorarea paşaportului;
 • schimbarea datelor personale;
 • documentarea cu cel de-al doilea paşaport valabil;
 • documentarea primară a minorului care se află împreună cu părinţii peste hotare ori s-a născut în străinătate.
 • Dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova.
 • Cererea pentru eliberarea paşaportului se depune personal, în scris, de solicitant în faţa funcţionarului consular al misiunii diplomatice/oficiului consular, iar pentru persoanele minore şi acele asupra cărora a fost instituită tutela/curatela – de reprezentantul său legal.

 

Pentru examinarea solicitării urmează a fi prezentate următoarele acte în original:

 

Pentru examinarea solicitării de perfectare a paşaportului biometric, cetăţenii Republicii Moldova vor prezenta următoarele acte:

 

Buletinul de identitate (pentru situaţiile când cetățeanul are viză de reședință în Republica Moldova);

Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova; 

Notă

 • Persoanele care deţin şi cetăţenia altui stat şi care nu au fost documentate anterior cu acte de identitate moldoveneşti vor prezenta paşaportul național eliberat de autorităţile străine.
 • în cazul documentării minorilor, persoanelor asupra cărora a fost instituită tutela sau curatela, vor fi prezentate actele de identitate ale reprezentanţilor legali.
 • Certificatele de stare civilă
 • certificatul de naştere;
 • certificatul de căsătorie (după caz);
 • certificatul de divorţ (după caz) sau extrasul de pe actul de căsătorie;
 • certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui (după caz);
 • certificatele de naştere ale copiilor sub 16 ani(după caz) ;
 • certificatul de deces al soţului/soţiei (după caz);
 • Alte acte dacă acestea se dovedesc a fi necesare.
 • Actele de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova întocmite de organele competente ale ţărilor străine, potrivit prevederilor art.13 din Legea privind actele de stare civilă nr.100–XV din 26.04.2001, se prezintă la documentare numai după transcrierea acestora în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova.

 

 

NOTĂ! Toate actele de stare civilă (certificatul de naştere, căsătorie, divorţ etc.) eliberate de organele competente ale Ucrainei, după 17 august 2001, urmează a fi transcrise în Registrele SSC ale Republicii Moldova.

 

La Ambasada Republicii Moldova la Kiev urmează a fi achitată taxa, care constă din:

 • taxa consulară 40 euro;
 • taxa aferentă 11 euro;
 • taxa ASP 39 euro.

  

ATENŢIE! Ambasada nu acceptă plata în numerar (cash)

 

Inscrierea Copilului in Pasaportul Parintilor

 

În conformitate cu modificările operate în legislaţia Republicii Moldova, care reglementează Sistemul naţional de paşapoarte, începând cu 1 ianuarie 2011, în paşapoartele părinţilor nu se mai introduc datele şi fotografiile copiilor (alin. 10, art. 2 din Legea nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte – abrogat prin Legea nr. 135 din 01.07.2010).

 

Urmare intrării în vigoare a modificării respective, începând cu 1 ianuarie 2011, Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova sistează procedura consemnării datelor personale şi a fotografiilor copiilor în paşapoartele părinţilor.