Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Ucraina, Turkmenistan, Republica Uzbekistan și Republica Armenia

A A A

 

      

Emigrare autorizată

Secţia consulară a Ambasadei primeşte actele pentru aprobarea stabilirii cu domiciliu permanent a cetăţenilor Republicii Moldova, care au plecat în străinătate cu intenţia de a se stabili cu domiciliul permanent în Ucraina. Setul de acte urmează a fi depus personal la Ambasadă, şi se prezintă următoarele acte:

 • Paşaport naţional de străinătate;
 • Buletin de identitate (se retrage);
 • Certificat de naştere, în original;
 • Certificat de căsătorie şi/sau de divorţ, în original (în cazul căsătoriei încheiate în Ucraina se va prezenta certificat de căsătorie moldovenesc);
 • Certificat de schimbare numelui, în original (dacă schimbul numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, acest certificat nu se va prezenta);
 • Certificat de naştere a copiilor minori, în original (dacă copilul s-a născut în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere moldovenesc);
 • Cartea de muncă, în original (după caz);
 • Livretul militar (se retrage);
 • Declaraţia părinţilor aflaţi în Republica Moldova, autentificată notarial, precum că persoana plecată în străinătate nu are obligaţiuni neîndeplinite faţă de părinţi, prevăzute de legislaţie. În caz de deces al părintelui (părinţilor) se va prezenta certificatul (certificatele) de deces;
 • Declaraţia soţului (foştilor soţi) rămaşi în Republica Moldova, autentificată notarial, în cazul în care există copii minori, precum că persoana plecată în străinătate nu are obligaţiuni neîndeplinite prevăzute de legislaţie. În caz de deces al soţului se prezintă certificat de deces. În caz că unul dintre părinţi este lipsit de drepturile părinteşti se va prezenta hotărârea instanţei judecătoreşti ce confirmă acest fapt;
 • În cazul plecării în străinătate pentru stabilirea cu domiciliu permanent a copiilor cu vârsta cuprinsă între 12 şi 18 ani cu unul din părinţi se va prezenta acordul copiilor perfectat la notar, sau perfectat la Ambasadă (în cazul perfectării declaraţiei la Ambasadă prezenţa minorului este obligatorie);
 • Certificat de la ultimul loc de muncă în Republica Moldova despre lipsa obligaţiunilor neîndeplinite faţă de angajator. Dacă persoana la momentul plecării nu era angajată la muncă, se va prezenta diploma de studii medii sau superioare;
 • Certificatul de la Serviciul Fiscal privind lipsa datoriilor faţă de bugetul de stat;
 • 2 fotografii (35mm x 45 mm) pe fon alb;
 • Permisul de şedere eliberat de către organele competente ale Ucrainei care confirmă permisiunea de aflare permanentă a solicitantului pe teritoriul Ucrainei;
 • Certificat de la locul de trai privind înregistrarea la domiciliu în Ucraina.

Copiii minori ce nu sunt documentaţi cu paşaport pentru călătorii în străinătate se documentează, obligatoriu, în modul stabilit de legislaţie cu paşaport.

Toate actele eliberate de către autorităţile ucrainene se prezintă traduse în limba română.

Taxa pentru examinarea cererii privind stabilirea cu domiciliu permanent în străinătate este de 170 Euro.