Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Ucraina, Turkmenistan, Republica Uzbekistan și Republica Armenia

A A A

Dobindirea si redobindirea cetateniei Republicii Moldova

DOB NDIREA CETĂŢENIEI PRIN RECUNOAŞTERE

În conformitate cu art.12 din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 6 iunie 2000 au dreptul sa dobândească cetățenia Republicii Moldova prin recunoaştere:

 1. persoanele născute pe teritoriul Republicii Moldova sau persoanele unul dintre ai căror părinţi sau bunei s-a născut pe teritoriul numit;
 2. persoanele care până la 28 iunie 1940 au locuit în Basarabia, în Nordul Bucovinei, în ţinutul Herţa şi în R.A.S.S.M., urmaşii lor, dacă domiciliază în mod legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova*;
 3. persoanele deportate sau refugiate de pe teritoriul Republicii Moldova începând cu 28 iunie 1940, precum şi urmaşii lor*;

Solicitantul urmează să depună la misiunea diplomatică a Republicii Moldova, următoarele acte:

 1. Cerere - chestionar (se completează la Ambasadă);
 2. Autobiografia (va conţine informaţii despre data şi locul naşterii, data părăsirii Republicii Moldova, ocupaţia şi locul de trai, etc);
 3. Două fotografii color, 35 x 45 mm;
 4. Certificatul de naştere;
 5. Paşaportul intern şi cel pentru călătorii în străinătate, în original;
 6. Certificatul de căsătorie şi/sau de divorţ şi/sau deces (în cazul divorţului, se prezintă şi extrasul din Registrul de căsătorie);
 7. Cazierul judiciar din ţara de domiciliere;
 8. Adeverinţa de la domiciliu (din Ucraina) despre componenţa familiei;
 9. Certificatul de naştere a copiilor (în cazul copiilor cu vârsta de până la 18 ani);
 10. Certificatul de naştere a părinţilor sau buneilor;
 11. Certificatul de căsătorie şi/sau de divorţ a părinţilor sau buneilor, după caz;
 12. Paşaportul a părinţilor sau buneilor (în cazul persoanelor decedate se prezintă certificatul de deces);

* Suplimentar se va prezenta adeverinţă confirmativă privind domicilierea pe teritoriul Republicii Moldova, în perioada indicată.

** Suplimentar se va prezenta adeverinţa de la organul abilitat care atestă faptul deportării sau refugierii solicitantului sau a părinţilor sau buneilor acestuia de pe teritoriul Republicii Moldova.

IMPORTANT! Actele necesare pentru dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova se prezintă în limba română. În cazul în care acestea vor fi întocmite în altă limbă, este necesară prezentarea acestora în traducere oficială, autentificată de notar.

REDOBÎNDIREA CETĂŢENIEI REPUBLICII MOLDOVA

În conformitate cu art.16 din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 6 iunie 2000, cetăţenii care au avut anterior cetăţenia Republicii Moldova au dreptul sa o redobândească.

Solicitantul urmează să depună la misiunea diplomatică a Republicii Moldova, următoarele acte:

 1. Cerere - chestionar (se completează la Ambasadă);
 2. Autobiografia (va conţine informaţii despre data şi locul naşterii, data părăsirii Republicii Moldova, ocupaţia şi locul de trai, etc);
 3. Patru fotografii color, 35 x 45 mm;
 4. Certificatul de naştere;
 5. Paşaportul intern şi cel pentru călătorii în străinătate, în original;
 6. Certificatul de căsătorie şi/sau de divorţ şi/sau deces (în cazul divorţului, se prezintă şi extrasul din Registrul de căsătorie);
 7. Certificatul de naştere a copiilor (în cazul copiilor cu vârsta de până la 18 ani);
 8. Adeverinţa privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova sau copia hotărârii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 9. Cazierul judiciar din ţara de domiciliere ;
 10. Adeverinţa de la domiciliu (din Ucraina) despre componenţa familiei.

IMPORTANT! Actele necesare pentru redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova se prezintă în limba română. În cazul în care acestea vor fi întocmite în altă limbă, este necesară prezentarea acestora în traducere oficială, autentificată de notar.

 

Persoanele domiciliate legal si obisnuit in strainatate depun cererile privind dobindirea cetateniei Republicii Moldova la Ambasada.

 

Cererea de forma stabilita se adreseaza Presedintelui Republicii Moldova si se depune la Oficiul Consular al Ambasadei, la care se anexeaza, in fiecare caz aparte, urmatoarele documente:

 

 • autobiografia, in care se indica data si termenul stabilirii in Republica Moldova, date despre starea civila, locul domiciliului, activitatea de munca, date despre rudele apropiate: parinti, sot (sotie), copii;
 • adeverinta de la domiciliu despre componenta familiei;
 • patru fotografii de marimea 4,5cmx3,5cm (mate);
 • adeverinta, precum ca persoana in cauza nu detine cetatenia anterioara sau adeverinta despre aprobarea renuntarii la aceasta cetatenie;
 • adeverinta de la locul de munca sau de studii. Persoanele, care nu sint plasate in cimpul muncii, prezinta o adeverinta de la organul administratiei publice locale despre sursele legale de existenta (venit obisnuit activitatii comerciale sau particulare, pensie, bursa, pensie alimentara, ajutor de somaj, indemnizatie pentru copii, intretinere materiala catre membrii familiei, economii financiare si depozite);
 • adeverinta despre sustinerea examenului de cunoastere a limbii de stat si a prevederilor Constitutiei Republicii Moldova;
 • actului de identitate (originalul) sau alta dovada privind domicilierea solicitantului pe teritoriul Republicii Moldova sau casatoria cu un cetatean al Republicii Moldova;
 • Cazierul judiciar din tara de domiciliere (tradus in limba română sau rusa;
 • Adeverinta de la domiciliu prezentata in original (tradusa in limba română sau rusa.

 

In scopul confirmarii informatiei prezentate in cererea-chestionar pot fi solicitate si alte documente: copiile actelor de identitate; copiile certificatelor de nastere ale copiilor minori, certificatele de infiere, casatorie, divort, deces; hotariri ale instantei de judecata, autentificate in modul stabilit.

 

Cererile si documentele necesare se expediaza la Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor spre examinare si luarea deciziei. In rezultatul examinarii se intocmeste un aviz in baza caruia solicitantului i se elibereaza actele de identitate ale cetateanului Republicii Moldova.

 

Cererile de acordare a cetateniei Republicii Moldova nu vor fi examinate in cazul in care solicitantii nu dispun de autorizatia de plecare cu domiciliul stabil in strainatate, eliberata de catre Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova. In cazul respectiv este necesar sa se depuna cererile corespuzatoare la Ambasada in vederea stabilirii cu domiciliul permanent, la care se anexeaza:

 

 • acordul autenfificat notarial al parintilor, care ramin in Republica Moldova, privind lipsa unor obligatii materiale neexecutate fata de acestia, prevazute de lege. In cazul de deces al parintilor, se va prezenta copia certificatului de deces;
 • acordul autentificat notarial al unuia din soti (fosti soti), care ramin in Republica Moldova (daca au copii minori din aceasta casatorie), privind lipsa unor obligatii materiale neexecutate de catre cei care pleaca;
 • copiile certificatelor de nastere, casatorie, divort, precum si copiile certificatelor de nastere ai copiilor;
 • 2 fotografii color de marimea 90mm x120mm (mate). Copiii in virsta de la 7 ani pina la 16 ani se fotografiaza aparte;
 • copiii in virsta de la 12–18 ani, care pleaca cu domiciliul permanent in strainatate cu unul din parinti, prezinta consimtamintul de plecare al celuilalt parinte, autentificat notarial.

 

In scopul confirmarii informatiei indicate in cererea-chestionar se prezinta, in original, urmatoarele documente: actul de identitate; certificatul de nastere, certificatele de nastere ale copiilor minori, certificatele de infiere, casatorie, divort, deces; livretul militar, carnetul de pensie, carnetul de munca, diploma de studii (daca este cazul).

 

Termenul de examinare a cererii privind cetatenia

 

In conformitate cu Legea privind cetatenia Republicii Moldova nr.1020-XIV din 6 iunie 2000 si Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr.197 din 12.03.2001 cu privire la procedura dobindirii si pierderii cetateniei Republicii Moldova – cererea de dobindire a cetateniei prin recunoastere, depuse de catre persoanele domiciliate in strainatate se examineaza in termen de pina la 3 (trei) luni (! Termenul va incepe se curga din ziua in care au fost depuse toate documentele necesare pentru acordarea sau redobindirea cetateniei Republicii Moldova)

 

Taxele consulare

 

Pentru examinarea cererilor privind cetatenia Republicii Moldova se incaseaza taxa consulara in suma de 15 Euro

Ambasada accepta o singură modalitate de plata – TRANSFER BANCAR. (atentie! Ambasada nu accepta cash)

 

Rechizitele bancare ale Ambasadei la care puteti transfera banii sint următoarele: 

Ambasada Republicii Moldova în Ucraina

Cont Curent: 2600401285349

Cont Fiscal: 000 000 000

S.A. „UKREXIMBANK”, Cod: 322313

Kiev, str. Telmana, 5,

Staţie de metrou: „Palaţ Ucrainî”