Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Ucraina, Turkmenistan, Republica Uzbekistan și Republica Armenia

A A A

 

      

Cetăţenia

Cetatenia – determina statutul politic al persoanei, relatia acestuia cu statul. A fi cetatean nu inseamna numai a avea un act de identitate respectiv. Cetatenia prevede loialitate si devotament fata de statul sau.

 

In prezent, in Republica Moldova sunt adoptate modificari si completari esentiale la Legea cetateniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 6 iunie 2000 care favorizeaza detinerea de catre cetateanul Republicii Moldova a cetateniei altor state, fapt care a avansat considerabil tara noastra in democratizarea institutiei cetateniei si protectiei dreptului individului.

 

La 18 octombrie 2003 modificarile in acest domeniu au intrat in vigoare. Prin urmare, persoanele care au dobindit anterior cetatenia altor state, vor avea posibilitatea sa profite de ea in mod legal. Iar persoanele carora li s-a retras cetatenia din motivul detinerii cetateniei altui stat sau au renuntat binevol la cetatenia Republicii Moldova, vor redobindi cetatenia pierduta.

 

Originarii din Republica Moldova si urmasii acestora, care detin cetatenia altor state, vor putea dobindi cetatenia Republicii Moldova, pastrind cetatenia detinuta.

 

In scopul evitarii consecintelor cu caracter juridic, in relatiile cu Republica Moldova, categoria data de persoane va fi recunoscuta numai ca cetateni ai Republicii Moldova. Aceasta, insa, nu restringe drepturile social-politice ale cetatenilor. In completarea celor expuse, expunem prevederile art.25 din Legea cetateniei: „Cetatenii Republicii Moldova, domiciliati legal si obisnuit pe teritoriul Republicii Moldova, care poseda legal si cetatenia unui alt stat beneficiaza, in egala masaura, de aceleasi drepturi si indatoriri ca si ceilalti cetateni ai Republicii Moldova.”

 

Cine are dreptul sa Cetatenia Republicii Moldova, pastrand si cetatenia altui stat?

 

In conformitate cu art.12 din Legea cetateniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 6 iunie 2000 au dreptul sa dobindeasca cetatenia Republicii Moldova prin recunoastere:

 

  • persoanele nascute pe teritoriul Republicii Moldova sau persoanele unul dintre ai caror parinti sau bunei s-au nascut pe teritoriul numit;
  • persoanele care pina la 28 iunie 1940 au locuit in Basarabia, in Nordul Bucovinei, in tinutul Herta si in RASSM, urmasii lor, daca domicilieaza in mod legal si obisnuit pe teritoriul Republicii Moldova;
  • persoanele deportate sau refugiate de pe teritoriul Republicii Moldova incepind cu 28 iunie 1940, precum si urmasii lor.

 

Cine are dreptul la cetatenia Republicii Moldova in conditiile naturalizarii?

 

In conformitate cu art.17 din Legea cetateniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 6 iunie 2000 au dreptul sa dobindeasca cetatenia Republicii Moldova prin neutralizare persoanele:

 

  • domiciliate legal si obisnuit pe teritoiul Republicii Moldova cel putin in ultimii 10 ani sau nu mai putin de 3 ani la parinti sau copii (inclusiv la adoptanti sau adoptati), cetateni ai Republicii Moldova sau casatoriti cu cetateni ai Republicii Moldova de cel putin 3 ani;
  • sau domiciliate legal si obisnuit pe teritoriul Republicii Moldova timp de 5 ani inaintea implinirii virstei de 18 ani;
  • apatrizii sau persoanele recunoscute refugiati, conform prevederilor legii nationale si domiciliate legal si obisnuit pe teritoriul Republicii Moldova nu mai putin de 8 ani;
  • care cunosc si respecta prevederile Constitutiei;
  • si care cunosc limba română in masura suficienta pentru a se integra in viata sociala;
  • care au surse legale de existenta;
  • pierd sau renunta la cetatenia unui alt stat, daca o detin, cu exceptia cazurilor cind pierderea sau renuntarea la cetatenia unui alt stat nu este posibila sau nu poate fi rezonabil ceruta.