Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Ucraina, Turkmenistan, Republica Uzbekistan și Republica Armenia

A A A

 

      

Buletin de identitate

Perfectarea sau schimbarea buletinelor de identitate

 

Cetăţenii Republicii Moldova aflaţi temporar în Ucraina pot perfecta buletine de identitate prin intermediul Ambasadei Republicii Moldova la Kiev în următoarele situaţii:

 

 • eliberarea primară a buletinului de identitate;
 • schimbarea datelor personale;
 • expirarea termenului de valabilitate;
 • pierderea, furtul sau deteriorarea buletinului de identitate;
 • dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova;

Cererea pentru eliberarea buletinului de identitate se depune personal, în scris, de solicitant în faţa funcţionarului consular al misiunii diplomatice/oficiului consular, iar pentru persoanele minore şi acele asupra cărora a fost instituită tutela/curatela – de reprezentantul său legal.

 

Pentru examinarea solicitării obţinerii buletinului de identitate, cetăţenii Republicii Moldova vor prezenta următoarele acte:

 

 • Buletinul de identitate (pentru situaţiile indicate mai sus la lit. b) şi c) );
 • Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova; 

Notă:

 • Persoanele care deţin şi cetăţenia altui stat şi care nu au fost documentate anterior cu acte de identitate moldoveneşti vor prezenta paşaportul national eliberat de autorităţile străine.
 • în cazul documentării minorilor, persoanelor asupra cărora a fost instituită tutela sau curatela, vor fi prezentate actele de identitate ale reprezentanţilor legali.
 • Certificatele de stare civilă
 • certificatul de naştere;
 • certificatul de căsătorie (după caz);
 • certificatul de divorţ (după caz) sau extrasul de pe actul de căsătorie;
 • certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui (după caz);
 • certificatele de naştere ale copiilor sub 16 ani(după caz) ;
 • certificatul de deces al soţului/soţiei (după caz);
 • 2 fotografii color de mărimea 35x45 mm şi două fotografii color, mate, de mărimea 100x150 mm. 
 • Alte acte dacă acestea se dovedesc a fi necesare.

Actele de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova întocmite de organele competente ale ţărilor străine, potrivit prevederilor art.13 din Legea privind actele de stare civilă nr.100–XV din 26.04.2001, se prezintă la documentare numai după transcrierea acestora în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova.

 

NOTĂ! Toate actele de stare civilă (certificatul de naştere, căsătorie, divorţ etc.) eliberate de organele competente ale Ucrainei, după 17 august 2001, urmează a fi transcrise în Registrele SSC ale Republicii Moldova.

 

La Ambasada Republicii Moldova la Kiev urmează a fi achitată taxa, care constă din:

 • taxa consulară 30 euro;
 • taxa aferentă 9 euro;
 • taxa ASP 6 euro.

  

ATENŢIE! Ambasada nu acceptă plata în numerar (cash)