A A A

 

      

Autoritatea judecătorească

Înfăptuirea justiţiei

Justiţia se înfăptuieşte în numele legii numai de instanţele judecătoreşti.

Instanţele judecătoreşti

  1. Justiția este administrată de Curtea Supremă de Justiție, curțile de apel și judecătoriile.
  2. Pentru anumite tipuri de cauze, judecători specializați pot funcționa în conformitate cu prevederile legale.
  3. Este strict interzisă înființarea de instanțe extraordinare.
  4. Organizarea instanțelor judecătorești, competența lor și procedura de judecată sunt stabilite prin lege organică.

Statutul judecătorilor

  1. Judecătorii instanțelor judecătorești sunt independenți și imparțiali, protejați de lege.
  2. Președintele Republicii Moldova îi numește la recomandarea Consiliului Superior al Magistraturii, cu drept de respingere o singură dată.
  3. Judecătorii sunt numiți inițial pentru 5 ani, extensibili până la atingerea vârstei de pensionare.
  4. Deciziile legate de numirea și cariera judecătorilor se iau pe criterii obiective, pe merit și într-o procedură transparentă conform legii.
  5. Judecătorii beneficiază de imunitate funcțională în limitele legii și pot fi sancționați în conformitate cu legile existente.
  6. Funcția de judecător este incompatibilă cu orice altă funcție plătită, cu excepția activității didactice și științifice

Consiliul Superior al Magistraturii

asigură independența autorității judecătorești și se ocupă de numirea, transferul, detașarea, promovarea în funcții și aplicarea măsurilor disciplinare în cazul judecătorilor. CSM își exercită atribuțiile direct sau prin intermediul organelor sale specializate.

Consiliul Superior al Procurorilor

garantează independența și imparțialitatea procurorilor și gestionează numirea, transferul, promovarea în funcții și aplicarea sancțiunilor disciplinare în cadrul procurorilor.

Procurorul General

este numit în funcție de către Președintele Republicii Moldova, la recomandarea Consiliului Superior al Procurorilor, pentru un mandat de 7 ani, care nu poate fi reînnoit. Demiterea Procurorului General se face de către Președintele Republicii Moldova, în conformitate cu legea, pentru motive obiective și în urma unei proceduri transparente.