Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Ucraina, Turkmenistan, Republica Uzbekistan și Republica Armenia

A A A

 

      

Acte notariale

Ambasada Republicii Moldova în Ucraina îndeplineşte acte notariale (procuri, declaraţii, certificarea semnăturii, certificarea copiilor, etc.) la solicitarea cetăţenilor Republicii Moldova şi a cetăţenilor străini. Pentru perfectarea unui act notarial este necesar de a depune personal la Ambasadă următoarele documente:

 

  • Paşaport naţional sau buletin de identitate valabile;
  • Copia paşaportului sau a buletinului de identitate valabile ale persoanei pe numele căruia se perfectează actul (în cazul solicitării perfectării procurii).

Procurile sau declarațiile vor fi semnate de solicitant la sediul Ambasadei in prezenta funcționarului consular. Legea nu permite autentificarea procurilor sau declarațiilor prin posta, fax sau e-mail.

 

Taxa consulara pentru autentificarea unei procuri constituie: 35 Euro în numele unei persoane fizice şi 65 Euro în numele unei persoane juridice.

 

Modalitatile de plata: Transfer bancar

 

Ambasada nu accepta plata in numerar (cash).

 

Legalizari

 

În temeiul acordului bilateral moldo-ucrainean, documentele oficiale ale ambelor ţări nu sunt supuşi procedurii de legalizare sau apostilare.