Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Ucraina, Turkmenistan, Republica Uzbekistan și Republica Armenia

A A A

 

      

Acte de stare civilă

 

Traducerea actelor din Republica Moldova

 

Actele emise de autorităţile Republicii Moldova, pentru a fi recunoscute valabile pe teritoriul Ucrainei, urmează să fie traduse în limba ucraineană.

 

Traducerea actelor din Republica Moldova poate fi efectuată la agenţiile autorizate din Ucraina, confirmate ulterior de către notarii ucraineni;

 

ATENŢIE: Ambasada Republicii Moldova la Kiev NU acordă servicii de traducere a actelor oficiale moldoveneşti – acestea urmând să fie traduse la agenţiile specializate în traduceri şi autorizate de organele abilitate ucrainene.

 

Căsătoria la Ambasada Republicii Moldova

 

Pentru încheierea căsătoriilor la Ambasada RM la Kiev, cetăţenii RM urmează să depună, cu cel puţin 1 lună înainte de data înregistrării căsătoriei, următoarele documente:

 

 • Buletinele de identitate;
 • Certificatele de naştere;
 • Certificatele de stare civilă;
 • În cazul în care nu este prima căsătorie – urmează să fie prezentat certificatul care atestă desfacerea căsătoriei anterioare (certificat de divorţ, deces, ş.a.);

 

 

Transcrierea actelor de stare civila

 

În conformitate cu Legea privind actele de stare civilă, nr. 100 din 26.04.2001 (Publicată la 17.08.2001 în Monitorul Oficial Nr. 97-99, art. Nr. 765), actele de stare civilă (de naştere, de căsătorie, de schimbare a numelui etc.) ale cetăţenilor Republicii Moldova întocmite de către organele competente ale ţărilor străine au putere doveditoare în Republica Moldova numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova.

 

Actele de stare civila înregistrate de către autorităţile unui stat străin după 17.08.2001 urmează a fi transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova. Această procedură presupune perfectarea certificatului moldovenesc de stare civilă.

 

Cetăţeanul Republicii Moldova este obligat să declare transcrierea, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului de stare civilă ori a copiei sau extrasului de pe actul de stare civilă.

 

Înregistrarea şi transcrierea actelor de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova, care locuiesc în afara teritoriului ţării, se efectuează de către organele de stare civilă din Republica Moldova sau de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova.

 

Cererea de transcriere urmează a fi soluţionată în termen de 2 luni din ziua depunerii, iar pentru motive temeinice, termenul poate fi prelungit.

 

Pentru transcrierea certificatului de naştere eliberat de către autorităţile unui stat străin după 17.08.2001, solicitantul urmează să prezinte la Ambasadă următoarele acte:

 

A. Pentru transcrierea actului de naştere se va prezenta:

Obligatoriu

 • cerere privind transcrierea actului de naştere;
 • actul de naştere, extrasul de pe act sau certificatul de naştere, eliberat de organele competente din străinătate, legalizat/apostilat şi tradus, după caz;
 • documentul care atestă apartenenţa persoanei la cetăţenia Republicii (buletin de identitate, paşaport, aviz privind recunoaşterea persoanei ca cetăţean a Republicii Moldova);
 • actul de identitate a cel puţin unui părinte cetăţean al Republicii (pentru copii minori).

Opţional

 • actele de naştere a părinţilor copilului (care vor servi temei pentru înscrierea naţionalităţii părinţilor);
 • actele de stare civilă care confirmă temeiul înscrierii datelor despre tata (cum ar fi certificatul de căsătorie a părinţilor, certificatul sau declaraţia privind stabilirea paternităţii);
 • alte acte dacă acestea se dovedesc a fi necesare.

B. Pentru transcrierea actului de căsătorie se va prezenta:

Obligatoriu

 • cerere privind transcrierea actului de căsătorie;
 • actul de căsătorie, extrasul de pe act sau certificatul de căsătorie, eliberat de organele competente din străinătate, legalizat şi tradus;
 • documentul care atestă apartenenţa persoanei la cetăţenia Republicii (buletin de identitate, paşaport, aviz privind recunoaşterea persoanei ca cetăţean a Republicii Moldova);
 • bonul privind achitarea taxelor stabilite.

Opţional

 • actul de identitate a soţului, cetăţean străin;
 • actele de naştere ale soţilor;
 • actul care atestă desfacerea căsătoriei anterioare sau actul de deces al soţului din căsătoria anterioară;
 • alte acte dacă acestea se dovedesc a fi necesare.

C. Pentru transcrierea actului de divorţ se va prezenta:

Obligatoriu

 • cerere privind transcrierea actului de divorţ;
 • actul de divorţ extrasul de pe act sau certificatul de divorţ eliberat de organele competente din străinătate, legalizat şi tradus;
 • documentul care atestă apartenenţa persoanei la cetăţenia Republicii (buletin de identitate, paşaport, aviz privind recunoaşterea persoanei ca cetăţean a Republicii Moldova);
 • bonul privind achitarea taxelor stabilite.

Opţional

 • actul de identitate a soţului cetăţean străin;
 • actul de căsătorie, în cazul deţinerii lui;
 • alte acte dacă acestea se dovedesc a fi necesare.

D. Pentru transcrierea actului de schimbare a numelui şi/sau prenumelui se va prezenta:

Obligatoriu

 

 

Taxa consulară pentru întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv constituie 35 Euro.